Hvordan registrerer jeg?


Når du har linken for nedlasting og registreringskoden, gjør følgende:
  • Download and install Contenta Images2EPS
  • Kjør programmet
  • Select in menu: Register->Register

  • Lim inn e-postadressen og personlig registreringsnøkkel


  • Klikk på knappen Registrer
  • Du er ferdig. Din programvare er nå registrert!