Resurser

Encapsulated PostScript eller EPS, är en DSC-överensstämmande PostScript-dokument med ytterligare begränsningar syftar till att EPS-filer kan användas som en grafikfil format. Med andra ord, EPS-filer är mer eller mindre själv, rimligen förutsägbara PostScript dokument som beskriver en bild eller ritning, som kan placeras inom en annan PostScript dokument.

1. Vanliga format

Bildfils-format ger oss en standardiserad metod för att organisera och lagra bilddata. Här är en lista med de vanligaste formaten som hanteras av Contenta Converter:

JPG
JPEG
JPEG 2000
JP2
J2K
PNG
GIF
TIFF
TIF
PPM
BMP
PSD
EPS